Ejestracja jako prostytutka

Po raz pierwszy w Niemczech obowiązuje jednolite prawo federalne, na podstawie którego będą pracować prostytutki i przedsiębiorstwa. Prostytutki muszą poddawać się regularnym kontrolom stanu zdrowia, a także rejestracji.

Krok 1 Kontrola stanku zdrowia

Kobieta zobowiązana jest corocznie (w przypadku kobiet do 21 roku życia – co pół roku) badać się. Zostanie im następnie wydane oświadczenie o stanie zdrowia. Termin należy zarezerwować wcześniej, gdyż mogą nastąpić opóźnienia, zwłaszcza gdy wymagana jest obecność tłumacza.

Krok 2 Potwierdzenie rejestracji

Przedłożony musi zostać dowód osobisty, paszport, paszport zastępczy lub zastępczy dowód tożsamości, lub poświadczenie o rejestracji, w sytuacji, kiedy adres nie jest widoczny na dowodzie. Należy podać niemiecki adres korespondencyjny. Należy dostarczyć dwa zdjęcia, w formacie jak do dowodu osobistego. Oczywiście przedłożyć należy także zaświadczenie o stanie zdrowia (nie może być ono starsze niż 3 miesiące).

Paszport prostytutki musi być przedłużany co 2 lata (w przypadku kobiet do 21 roku życia – co rok). Jedynie w przypadku pierwszej rejestracji, paszport należy przedłużyć po upływie lat 3. Zaświadczenie z reguły wydane jest od razu, może także zostać wysłane.